Laserform® platen

Laserform® Stretch

SPANNINGSARME PLATEN VOOR KRITISCHE TOEPASSINGEN

Standaard wordt het materiaal tijdens het afcoilen gevlakt met klassieke richtwalsmachines. Aangezien het materiaal niet altijd tot in de kern bewerkt wordt, kunnen er interne spanningen blijven. Deze komen in specifieke gevallen vrij zoals bij het lasersnijden van lange smalle stroken.

SAEY Laserform® Stretch heeft alle unieke eigenschappen van de SAEY Laserform® platen maar tijdens het afrollen van deze topkwaliteit worden deze platen extra gestrekt (zonder wijziging aan de structuur van het materiaal). 

Dit resulteert in een aantal bijkomende voordelen:

 • Bij het strekken wordt het materiaal met zekerheid tot in de kern bewerkt met als gevolg een kleiner risico op het vrijkomen van interne spanningen tijdens de verwerking. (Ideaal voor het snijden van lange smalle stukken of stukken waar uiterst nauwe toleranties vereist zijn.)

Illustratie

 • Op aanvraag een vlakheid van maximum 2mm/m verkrijgbaar voor bewerking. 
 • SAEY Laserform® Stretch laat zich nog beter plooien dankzij de homogene elastische terugvering wat ook resulteert in een uiterst vlotte verwerking met betrekking tot assemblage en lassen.
   

Lose the thension

 

Excell
 • Laserform® Stretch vermindert uw risico waar de kans op spanning het grootst is.
   
 • Laserform® Stretch is ideaal voor het snijden van lange smalle stukken in platen tot 8 à 10 mm. 
   
 • Laserform® Stretch platen zijn spanningsarmer en laten zich perfect plooien dankzij een homogene elastische terugvering. Ook het assembleren en lassen verlopen moeiteloos. Een aanzienlijke tijdswinst!