Best Managed Companies 2020

close

Het SAEY-team vervoegen? Dat kan!

Saey medewerkers hebben passie voor het vak en staan er voor de klant en de collega's. Zeggen wat we doen en met zorg doen wat we zeggen, is de basis om vertrouwen en respect te verdienen: dag na dag.

Inloggen
EASY-portal

Klantenportaal om te bestellen en te consulteren

People

De medewerkers van SAEY zijn het hart van het bedrijf. We willen met elk van hen een lange termijn samenwerking aangaan.

Ons personeelsbeleid beoogt:
 • Medewerkers aan te werven, waarvan de ingesteldheid van die aard is dat ze zich aansluiten en goed voelen bij onze waarden en cultuur en deze op natuurlijke wijze beleven en uitdragen.
   
 • Een werksfeer uit te bouwen die stimulerende uitdagingen biedt die in teamverband met de nodige collegialiteit verwezenlijkt worden.
   
 • Zelfontplooing mogelijk te maken dankzij permanente coaching en opleiding en door het aanbieden van opportuniteiten en kunnen meewerken aan ontwikkelingsprojecten voor wie wil.
   
 • Via de SAEY academy te werken aan de uitbouw van vakkennis, maar ook zelfkennis, begrip voor anderen, wederzijds respect en open communicatie dat gestimuleerd wordt door kennis van je eigen persoonlijkheidstype (volgens het Enneagram persoonlijkheidsmodel).
   
 • Vitaliteit hoog te houden dankzij een gezonde omgeving, door veerkracht van medewerkers te ondersteunen, door vertrouwen op te krikken en te waken op integriteit met hun eigen levensdoelstellingen.
   
 • Ultiem ernaar te streven dat medewerkers een lange loopbaan bij SAEY inzetbaar zijn (o.a. dankzij levenslang leren) en hierbij voldoening vinden.
Onze klanten staan centraal. Onze acties zijn erop gericht:
 • Betrouwbaar te zijn in onze dienstverlening.
   
 • Toegevoegde waarde te creëren en onze klanten helpen competitief te blijven. Zo kan het industrieel weefsel van onze maatschappij stand houden in een snel evoluerende internationale concurrentiële omgeving.
   
 • Op lange termijn het vertrouwen en de voorkeur van de klant te blijven verdienen, dankzij een evenwichtige win-win samenwerking. Dit laat toe samen innoverende oplossingen te bedenken voor de toekomst.
Met onze leveranciers beogen we ook een lange termijn samenwerking die moet mogelijk maken om:
 • Efficiëntie van samenwerking te optimaliseren.
   
 • Innovatieve oplossingen uit te werken voor onze klanten.
Met de lokale gemeenschap willen we een goede band en steunen we graag initiatieven die solidariteit in de maatschappij brengen.
 • Zo steunen we via Lions Club Kortrijk: de VoedselbankWest-Vlaanderen en de nachtopvang voor daklozen van CAW-Kortrijk.
   
 • Ad hoc steunen we acties van medewerkers die zich zowel financieel als in tijd investeren in goede doelen.
Close

Solliciteer

Laat een bericht achter en onze agent zal per e-mail antwoorden.